Coach & trainer

Ik ben vooral coach.

Van alle rollen die ik heb vervuld denk ik dat ik in de eerste plaats een coach bent. Of beter: een schrijvende coach of coachende schrijver. Al is het maar omdat ik het coachen van een professional of een team professionals bijzonder leuk vind om te doen. 

Ik zie coaching als een middel om te leren van ervaringen in de praktijk. Als ik zelf hulp nodig heb, heb ik behoefte aan iemand die me serieus neemt én die erg goed is in zijn vak. Dat zijn professionals die voortdurend bezig zijn zich te ontwikkelen en te leren. Professionals die genoeg zelfvertrouwen hebben om hun eigen werk ter discussie te stellen behalen de beste resultaten. Goede coaching (of intervisie/supervisie) draagt daar aan bij. 

Als coach werk ik consequent oplossingsgericht en gebruik ik werkvormen die de persoonlijke effectiviteit van de professional aanvuurt. Ik stimuleer professionals te leren van de feedback van cliënten en de vragen van collega's, om zo zelf tot nieuwe inzichten te komen. En dat werkt erg goed. Zeker als dat plaatsvindt in een sfeer waarin niet alleen de coach maar ook de deelnemers er lol aan beleven. 

Image

Ervaring

Ik heb zowel individueel als in teamverband veel professionals gecoacht. De inhoud en de context verschilt, maar de oplossingsgerichte werkwijze blijft hetzelfde.

Ik coach onder andere:
  • Ambulant gezinshulpverleners;
  • Buurtteammedewerkers;
  • Groepsleiders;
  • Jongerenwerkers;
  • Politiemensen;
  • Gedragsdeskundigen;
  • Managers;
  • HBO-docenten;
  • Trainers.

Mijn werkwijze

Ik geloof in het principe: 'Elke methode is zo goed als degene die hem uitvoert.' De persoon van de hulpverlener is een beslissende factor voor de werkzaamheid van hulp. Coaching helpt goede professionals nog beter te worden en excellent te presteren. Zelfreflectie is een sleutelwoord. Hoewel het in coaching vaak gaat over gebeurtenissen in het contact met cliënten, is het handelen van de lerende professional het hoofdonderwerp. Zo concreet mogelijk. De professional ontdekt zo wat al werkt en wat hij in huis heeft om nog meer methodisch en effectief te werk kan gaan in de specifieke situaties die hij dagelijks tegenkomt. In mijn ervaring zijn het werken met beeld- of geluidsopnamen én het toepassen van gerichte oefeningen erg zinvol, illustratief en inspirerend.

Belangrijke elementen in mijn coaching zijn: zelfreflectie, methodetrouw, benutten van feedback van collega’s en klanten, oefenen én een behoorlijk blijheidsgehalte.

Image
Image

Wat ik doe

'Wat wij in het leven het meest nodig hebben, is iemand die ons ertoe brengt te doen waartoe wij in staat zijn.' Een uitspraak die de Amerikaanse filosoof Ralph Waldo Emerson meer dan 150 jaar geleden deed. Het is een schets van hoe de band tussen een hulpverlener en een cliënt of een gezin kan zijn. Het is ook het motto dat ik tracht te hanteren als ik een training geef of de coach uithang. Consequent kijken naar wat iemand al lukt, hoe en wanneer gebeurde dat? En hoe kan de persoon in kwestie het vaker, beter, preciezer, bewuster doen?

Goede professionals laten excelleren

Ik ga er altijd vanuit dat ik met vakbekwame lieden van doen heb. Reeds aanwezige kennis, vaardigheid en talent zijn de springplank voor doorleren en het toewerken naar excellentie. Ik help graag teams die willen ontdekken hoe ze nog effectiever kunnen zijn. Hoe ze meer getrouw (de uitgangspunten) van een methode of programma kunnen volgen. En teams die te maken hebben met vernieuwingen of veranderingen.

Ik ben ook beschikbaar voor professionals die op welke reden dan ook behoefte hebben aan persoonlijke coaching.

Plezier, inspiratie en nieuwe energie brengen

Coaching zou een plezierig en relativerend onderdeel van je werk moeten zijn. Ik heb het vaak genoeg gehoord: Professionals die tot hun oren in het werk zaten, veel stress en druk ervoeren en die graag twee uur in hun week of in de twee weken vrij maakten voor coaching. 'Ik ben weer helemaal opgeladen', heb ik vaak horen zeggen. Het is iets waar ik als coach aandacht aan besteed, maar in teamverband dragen alle aanwezigen bij aan een positieve sfeer. Plezier en nut samengebald in een coachingsbijeenkomst geeft energie en inspiratie. Daar sta ik voor.

Trainingen

Ik heb de afgelopen 25 jaar veel verschillende soorten trainingen gegeven en heb daarbij gewerkt met diverse groepen deelnemers. Bijvoorbeeld: trainingen rond het programma Gezin Centraal, systeembenadering, competentiegericht werken, vraaggericht werken, 1Gezin1Plan, trainingen rond residentiële hulp, pleegzorg en straatcultuur. 

Ik ben nu beschikbaar voor korte trainingen-op-maat gekoppeld aan een specifiek onderwerp of doel. De opdrachtgever (een instelling, gemeente of team) draagt dan het thema aan. Denk bijvoorbeeld aan: gezinshulp bij veiligheidsproblematiek en kindermishandeling, oplossingsgericht werken in de praktijk, effectieve hulp in de wijk. In deze trainingen staan de doelen en leervragen van de deelnemers en/of opdrachtgever centraal.

Mijn werkwijze is dynamisch en meer gericht op oefenen dan op kennisoverdracht. De werkwijze lijkt in veel gevallen meer op groepscoaching of geleide intervisie dan op een cursus. Ik vind het daarbij belangrijk dat trainingen energie, inspiratie en plezier (in je vak) genereren. Verder ben ik beschikbaar als spreker, supervisor of gastdocent.

Trainingen rond Gezin Centraal

Training rond Gezin Centraal, zoals de ‘Basistraining Gezin Centraal’ voor ambulante gezinshulpverleners (in opleiding), worden georganiseerd en uitgevoerd door PI-Research in Duivendrecht.

Kenniscentrum Gezin Centraal
Trainingen op inschrijving

Ik bied zo nu en dan trainingen op inschrijving, workshops en webinars rond vaste thema’s aan via Logavak. Ook in die activiteiten staan de doelen en leervragen van de deelnemers centraal.

Logavak

Interesse?

Ik hoor graag in een korte (video)call van 15 minuten wat jullie intressegebied is. Laten we kennigmaken, zodat ik je kan vertellen of ik jouw organisatie verder kan.

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Laatste schrijfsels